นายแทม ดอทคอม

วิบากกรรม "บินไทย" เหตุไฉน...ยิ่งขยับ ยิ่งขาดทุน!

วิบากกรรม20%"บินไทย"20%เหตุไฉน...ยิ่งขยับ20%ยิ่งขาดทุน!ข่าวท่องเที่ยว วิบากกรรม "บินไทย" เหตุไฉน...ยิ่งขยับ ยิ่งขาดทุน!
อ่านต่อที่ www.prachachat.net
นายแทม นายแทม ดอทคอม ™ 2007 - 2021
อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหา ยกเว้นเพื่อการค้า

 นายแทม ดอทคอม |  นายแทม ดอทคอม
 นายแทม ดอทคอม |  @naitam

โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ นายแทม เว็บดีไซน์
ปณจ. 26 หางดง เชียงใหม่ 50230
052-081830