นายแทม ดอทคอม
 
 วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 01:54 น.

เทคนิคการซื้อกองทุนรวมให้รวย

เรื่องเล่าของนายแทม ›› ทำมาหาเงิน
ผู้เขียน :

คุยกับนายแทม


คำค้น :

เทคนิคการซื้อกองทุนรวมให้รวย

หลายคนมักคิดว่า การลงทุนกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทนดีเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าเรามีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม และลงทุนอย่างถูกวิธี ก็จะช่วยให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้ โดยเทคนิคในการลงทุนกองทุนรวมที่ขอแนะนำมีดังนี้

1. กระจายความเสี่ยง

ในโลกของการลงทุน ปัจจุบันมีสินทรัพย์ให้เราเลือกลงทุนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เงินฝาก พันธบัตร หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ หรือทองคำ ทำให้ตัดสินใจได้ยากว่า จะลงทุนในสินทรัพย์หรือกองทุนไหนดี โดยการลงทุนในสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวจะทำให้เราไม่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีได้

ยกตัวอย่างเช่น หากในปีที่ผ่านมา เรานำเงินทั้งหมดไปลงทุนในกองทุนทองคำ เพราะคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเหมือนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ก็อาจทำให้พบกับภาวะขาดทุนได้ แต่ถ้าเรามีการกระจายการลงทุนไปยังกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ หรือตราสารหนี้ เพิ่มเติมจากการลงทุนกองทุนทองคำเพียงอย่างเดียว ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่เป็นบวก เพราะราคาของสินทรัพย์แต่ละประเภทจะเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกัน อย่างเช่นในช่วงที่สินทรัพย์หนึ่งราคาลดลง ราคาของอีกสินทรัพย์หนึ่งก็มีโอกาสปรับขึ้นได้
 

2. ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

การลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือน นอกจากจะเป็นการสร้างวินัยในการลงทุนที่ดีแล้ว ยังเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้อีกด้วย โดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างหุ้น หรือ ทองคำ ซึ่งราคามีความผันผวนสูง การลงทุนทุกเดือนจะเป็นการกระจายเงินลงทุน ทำให้ได้ราคาต้นทุนที่แตกต่างกัน เพราะการจับจังหวะลงทุนโดยคาดหวังว่า จะสามารถลงทุนได้ต้นทุนต่ำที่สุดนั้นทำได้ยาก ปัจจุบันการลงทุนในกองทุนรวมทุกเดือนสามารถทำได้ง่าย เพียงสมัครใช้บริการลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

3. ติดตามสถานการณ์

สภาวะการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ เช่น เศรษฐกิจขยายตัว อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น หรือการเมือง เช่น ความไม่สงบทางการเมือง ปัจจัยเหล่านี้ย่อมมีผลกับการลงทุน

ดังนั้น นักลงทุนที่ดีควรมีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปรับพอร์ตลงทุนได้อย่างเหมาะสม เช่น สถานการณ์การเมืองไทยที่คลี่คลายส่งผลให้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยมีทิศทางสดใสขึ้น จึงควรเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทย ในทางกลับกัน หากเกิดความไม่สงบทางการเมืองขึ้น การขายหรือสับเปลี่ยนออกจากกองทุนรวมหุ้นไทย ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนลงได้


การลงทุนกองทุนรวมเป็นตัวช่วยสำคัญในการเพิ่มความมั่งคั่งของเราได้ อย่างไรก็ตาม เราควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ประกอบการเลือกกองทุน เช่น เป้าหมาย ความสามารถในการรับความเสี่ยง สภาพคล่องที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้เขียน : ปานตา ฉัตรมาศ
ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย

เนื้อหาคัดลอกจาก : http://k-expert.askkbank.com


หมวดหลัก
สรรสาระชีวิต


หมวดย่อย
 
นายแทม นายแทม ดอทคอม ™ 2007 - 2021
อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหา ยกเว้นเพื่อการค้า

 นายแทม ดอทคอม |  นายแทม ดอทคอม
 นายแทม ดอทคอม |  @naitam

โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ นายแทม เว็บดีไซน์
ปณจ. 26 หางดง เชียงใหม่ 50230
052-081830