นายแทม ดอทคอม
 
 วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13:11 น.

คำพยานชีวิตคุณรุ่งโรจน์ ธรรมวาจา ช่างซ่อมเรือ อดีตคนติดเหล้า หนี้สิน พระเยซูเจ้าทรงตอบรับคำอธิษฐานสำหรับคนที่มอบความวางใจให้กับพระองค์

เรื่องเล่าของนายแทม ›› ศรัทธาในพระคริสต์
ผู้เขียน :

คุยกับนายแทม


คำค้น :

 คำพยานชีวิตคุณรุ่งโรจน์ ธรรมวาจา ช่างซ่อมเรือ อดีตคนติดเหล้า หนี้สิน พระเยซูเจ้าทรงตอบรับคำอธิษฐานสำหรับคนที่มอบความวางใจให้กับพระองค์

คำพยานชีวิตคุณรุ่งโรจน์ ซึ่งคนรอบบ้านได้ยินเสียงเมาเหล้า ทะเลาะเบาะแว้งของครอบครัวนี้เป็นประจำ และยังมีหนี้สินติดตัวมากมาย ต่อมาพระเยซูเจ้าทรงเสด็จเข้ามาในชีวิตและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณรุ่งโรจน์ และครอบครัวให้พบกับสันติสุข เลิกเหล้า และปลดภาระหนี้สินทุกอย่างให้คุณรุ่งโรจน์

คุณรุ่งโรจน์มอบความวางใจ จนหมดใจให้กับพระเจ้า หลังจากวันนั้นพระเจ้าได้อวยพรให้คุณรุ่งโรจน์อย่างมากมาย พระองค์ตระเตรียมสิ่งจำเป็นทั้งหมดให้กับชีวิตครอบครัว ครอบครัวคุณรุ่งโรจน์จะเป็นพยานถึงพระเจ้าว่า "พระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่" เสมอ

ครอบครัวรุ่งโรจน์ยืนยันว่า ทุกคนในครอบครัวจะติดตามพระเจ้าจนหมดลมหายใจ , เอเมน ขอบพระคุณความรักของพระเยซูคริสต์เจ้า

"ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยยั้งหยุด
 พระเมตตาคุณ หลั่งลงมาอยู่เสมอ
 ใหม่ทุกเช้า เร้าในดวงใจ
 ซาบซึ้งทุกวันใหม่
 พระองค์ทรงความเที่ยงตรงยิ่งนัก
 พระองค์ทรงความเที่ยงตรง"

หมายเหตุ คำพยานชีวิตคริสตชนฝ่ายโปรแตสเตนท์


หมวดหลัก
สรรสาระชีวิต


หมวดย่อย
 
นายแทม นายแทม ดอทคอม ™ 2007 - 2020
อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหา ยกเว้นเพื่อการค้า

 นายแทม ดอทคอม |  นายแทม ดอทคอม
 นายแทม ดอทคอม |  @naitam

โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ นายแทม เว็บดีไซน์
ปณจ. 26 หางดง เชียงใหม่ 50230
052-081830