นายแทม ดอทคอม

Tag : ค่าจ้าง

ฐานข้อมูลเงินเดือนลูกจ้างมนุษย์ขายเวลาแลกเงินของประเทศไทย 2011 มา …

จะเลือกเรียนอะไร เพื่อจะไปเป็น " ลูกจ้างขายเวลาแลกเงิน " ต้องวางแผนกันให้ดีนะครับ , ส่วนใครวางแผนจะเป็นนายของตัวเอง มีธุรกิจของตัวเอง ก็ต้อง ...
นายแทม นายแทม ดอทคอม ™ 2007 - 2021
อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหา ยกเว้นเพื่อการค้า

 นายแทม ดอทคอม |  นายแทม ดอทคอม
 นายแทม ดอทคอม |  @naitam

โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ นายแทม เว็บดีไซน์
ปณจ. 26 หางดง เชียงใหม่ 50230
052-081830