นายแทม ดอทคอม

Tag : iPad2

อีกมุมของ iPad2 และราคาจำหน่ายล่าสุดของ iPad2

หลังจากที่รอคอยมานานในที่สุดกล้องหน้า/หลัง ก็มีใน iPad 2 แล้ว กล้องหลังสามารถ่ายวิดิอความละอียด HD 720p ได้ที่ 30 เฟรมต่อนาที ส่วนกล้องหน้าค ...
นายแทม นายแทม ดอทคอม ™ 2007 - 2021
อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหา ยกเว้นเพื่อการค้า

 นายแทม ดอทคอม |  นายแทม ดอทคอม
 นายแทม ดอทคอม |  @naitam

โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ นายแทม เว็บดีไซน์
ปณจ. 26 หางดง เชียงใหม่ 50230
052-081830