นายแทม ดอทคอม

Tag : xQuake

ฟรีแอพมือถือรายงานสภาพแผ่นดินไหวทั่วโลก xQuake แจกให้โหลดฟรีประจ …

แอพที่รายงานแผ่นดินไหวทั่วโลกแบบชนิดละเอียดถี่ยิบแบบสามมิติ สามารถค้นหาละติจูด หรือ สลับเป็นประเทศและพื้นที่เฉพาะได้เลย รายงานความรุนแรง ควา ...
นายแทม นายแทม ดอทคอม ™ 2007 - 2021
อนุญาตให้คัดลอกเนื้อหา ยกเว้นเพื่อการค้า

 นายแทม ดอทคอม |  นายแทม ดอทคอม
 นายแทม ดอทคอม |  @naitam

โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ นายแทม เว็บดีไซน์
ปณจ. 26 หางดง เชียงใหม่ 50230
052-081830